Oversættelse og transcreationÜbersetzung und TranscreationTranslation & TranscreationÖversättning och transcreation

In times of online dictionaries, Google Translate and English as global lingua franca, you might ask: “What’s the fuss?”

This is your business’s challenge: as a German (or Frenchman, or Pole, or Chinese for that matter), my command of English is limited to basic communication, and I would have to be a true aficionado to improve my language skills to a degree where your English advertising message will make me want to buy. If you want to convince me, talk to me in my own language.
 

Why your market communication should be transcreated rather than just translated.

Translations are good for understanding the basic facts, as in operating manuals, correspondence or most technical documents. But if you want to compel your readers, you must understand their needs and what they bring with them in terms of knowledge, culture and common sense. A transcreation will do just that: in addition to translating the content of the original, a transcreator will speak to your target audience on their terms and on the basis of their own culture. Transcreation is recommended for any form of market communication and advertising.
 

Hire 15+ years of experience for your marcomms.

Typical documents I translate: technical documentation, operating manuals, statistics, correspondence, short articles and early-stage manuscripts. Texts that describe the basics of how something works.

Typical publications I transcreate: websites, advertisements, press releases, brochures, blogs, video content, user guides and business books. Texts that sell products or ideas, texts that are made to compel or convey a deeper meaning.

Languages: I translate and transcreate from English, Danish, Swedish and Norwegian into German. Together with a network of freelance translators and copywriters, I also deliver texts in English, Danish and Swedish. Every text will be checked by an experienced native speaker and be ready for publication when you receive it.I en verden, hvor alle taler engelsk, og hvor bl.a. Google Translate er tilgængelig 24/7, synes du måske, at man sagtens kan forstå hinanden.

Realiteten er denne: De fleste tyskere – ligesom mange andre mennesker verden over – er ret dårlige til engelsk. Som skandinaver er du opvokset med engelsk på tv, i lærebøger og på dine mange udlandsrejser. Men det er vi ikke her sydpå.

Og hvordan tænker du egentlig? Kan jeg erobre dit hjerte – og vil du købe mine produkter og tjenester, hvis jeg taler til dig på et fremmedsprog? Eller har jeg måske bedre chancer, når jeg taler dansk?

Markedskommunikation skal foregå på kundernes præmisser.

Oversættelser er en god løsning, når man ønsker at forstå grundlæggende fakta, bl.a. i brugermanualer, løbende korrespondance og teknisk dokumentation. Men hvis du vil overbevise dit publikum, skal du først forstå deres baggrund, deres kultur, viden og forventninger.

Det er her, transcreation kommer i spil. Transcreation transporterer de centrale facts og opfylder samtidig modtagerens kulturelle præmisser. Denne blanding mellem oversættelse (”translation”) og nyskabende tilpasning (”creation”) tager din kommunikation et skridt videre og skaber ægte forståelse hos dine kunder.

Læg 15 års erfaring oveni din kommunikation på tysk.

Jeg kender både den danske og den tyske hverdagskultur (og hvilken forskel der er!) og kan hjælpe dig med formidlingen af dit budskab på det tyske marked.

Jeg kan hjælpe dig med oversættelse af tekniske dokumenter, brugervejledninger, statistikker, markedsundersøgelser, korrespondance, faglitteratur og manuskripter til internt brug.

Transcreation anvender jeg, når jeg arbejder med hjemmesider, reklamer, pressemeddelelser, brochurer, blogs, videoer, business bøger og alt salgsmateriale, der skal publiceres.

Sprogkombinationer: Mit modersmål er tysk, og jeg oversætter selv fra dansk, svensk, norsk og engelsk til tysk. Til alle andre kombinationer mellem disse fem sprog har jeg et netværk af erfarne oversættere og tekstforfattere, der kan sit kram.

Alle tekster, jeg leverer, er tjekket af et ekstra par modersmålsøjne og klar til publikation, når du modtager dem.
Ihre Kommunikation wird dann gezielt und effektiv, wenn Sie die Sprache Ihrer Kunden und Partner sprechen. Auch wenn es sich dabei um eine Fremdsprache handelt. Sie brauchen kompetente und zielgruppengerechte Übersetzungen Ihrer Fach- und Werbetexte? Zusammen mit einem Netzwerk aus erfahrenen Sprachprofis übersetze ich Ihre Texte in die skandinavischen Sprachen oder ins Englische – oder aus diesen Sprachen ins Deutsche. Sprachkombinationen siehe unten.

Speziell fürs Marketing

Ich habe 20 Jahre Erfahrung mit dem Übertragen von Texten von einem kulturellen Umfeld ins andere. Und meine Übersetzungen werden gelesen, in Form von Websites, Artikeln, Broschüren, Büchern und anderen Publikationen. Ich schreibe zielgruppengerecht und meist speziell fürs Marketing – damit Ihre Texte auch im Ausland attraktiv für Ihre Leser sind.

Das Vier-Augen-Prinzip

… verschafft Ihnen Extraqualität: An jeder Übersetzung ist ein Muttersprachler der Zielsprache beteiligt, und jeder übersetzte Text wird von einem kompetenten Kollegen gegengelesen.

Textarten:

Textarten: Anzeigen, Webseiten, Image-Broschüren, Werbekampagnen, Pressemitteilungen, Blogbeiträge, Kundenmagazine. TV-Spots, Fachartikel,

Sprachkombinationen:

 • Deutsch–Englisch
 • Deutsch–Schwedisch
 • Deutsch–Dänisch
 • Deutsch–Norwegisch
 • Dänisch–Deutsch
 • Dänisch–Englisch
 • Dänisch–Norwegisch
 • Dänisch–Schwedisch
 • Norwegisch–Deutsch
 • Norwegisch–Dänisch
 • Norwegisch–Englisch
 • Norwegisch–Schwedisch
 • Schwedisch–Deutsch
 • Schwedisch–Dänisch
 • Schwedisch–Englisch
 • Schwedisch–Norwegisch
 • Englisch–Deutsch
 • Englisch–Dänisch
 • Englisch–Norwegisch
 • Englisch–Schwedisch

Weitere Sprachkombinationen auf Anfrage.